nazwy rzek polskich

Archiwum
 
Oczyma duszy.

Temat: SŁOWIANIE -NAJBARDZIEJ TAJEMNICZY LUD EUROPY
...że w dialekcie, z którego wyraz ten przejęto, doszło do wzdłużenia -a- w sylabie otwartej; w językach germańskich proces taki jest powszechny). Argument uważam za zbity i pozbawiony wszelkiej wartości. 2. Pochodzenie i budowa nazw rzecznych. Noteć, San, Bug, Narew, Bzura, Widawka, Barycz, Nida… nie mają słowiańskiej etymologii, podobnie jak wiele rzek ukraińskich, np. Prut, Dniestr, Boh, Dniepr, Don. Z drugiej strony niektóre nazwy rzek polskich, np. Odra, Wisła, Warta, mogą mieć etymologię słowiańską, słowiańskiego pochodzenia mogą (nie muszą) być też nazwy Dźwina, Prypeć, Wołga. Pochodzenia słowiańskiego mogą być Brok, Łupia, Radęca, Ropa, uważane kiedyś za niesłowiańskie. Nie wiadomo jednak, kiedy zaczęły być używane. Nazwy pewnych rzek: Gwda, Kwa, Nysa, San (ukraiń. Sian) są ciemne, tj. nie mają żadnej etymologii. Etymologia...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=957Temat: SŁOWIANIE -NAJBARDZIEJ TAJEMNICZY LUD EUROPY
...zapożyczenia trackie, greckie i celtyckie w dawnym słowiańskim. Istnieją poglądy, że w języku prasłowiańskim były pożyczki uralskie. Istnieją poglądy, że w języku prasłowiańskim były pożyczki ałtajskie (głównie turkijskich). Hunowie podobno używali słowiańskich słów medos i strava. FAKTY LINGWISTYCZNE – NAZWY GEOGRAFICZNE W starych nazwach rzek polskich brak jest germańskiej przesuwki spółgłosek. Nazwy rzek polskich w większości nie są słowiańskie. Nazwa Wisły została zapożyczona przez Germanów od Bałtów, a nie od Słowian. Nazwy rzek w środkowym i górnym dorzeczu Dniepru są bałtyjskie, nie słowiańskie. Nazwy typu Zarzecze, Zagórze mogą wskazywać na kierunek migracji Słowian. FAKTY LINGWISTYCZNE – INNE NAZWY WŁASNE (np. plemienne) Nazwy plemion słowiańskich powtarzają się na różnych...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=957


Temat:
...kamiennej, gdy młoty wyrabiano z kamienia), i tak dalej. Poza tym w pragermańskim zaszło zjawisko określane tak zwaną regułą Vernera, to znaczy, że spółgłoski szczelinowe w pewnych warunkach ulegały udźwięcznieniu, np. odpowiednikiem pol. bosy jest ang. bare, w którym r powstało z wcześniejszego *z. Tak więc gdyby było prawdą, że Słowianie, którzy się mieli osiedlać w dorzeczu Wisły i Odry poczynając od schyłku V wieku, poznawali nazwy rzek polskich z ust Germanów, to nazwy polskich rzek musiałyby brzmieć inaczej, niż brzmią, a mianowicie musiałyby wykazywać ślady germańskiej przesuwki spółgłoskowej oraz działania reguły Vernera, a tymczasem śladów takich zupełnie brak. Inni zwolennicy koncepcji Godłowskiego utrzymują, że zanim się Słowianie pojawili w dorzeczu Odry i Wisły, Germanie to terytorium opuścili. Innymi słowy, Słowianie mieli...
Źródło: slowian.fora.pl/a/a,37.html
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates